Om BORE

Historik

Lördagen den 17:e november 1894 sjösattes ångisbrytaren S/S Bore. Hon byggdes av Kockums Mekaniska Verkstad i Malmö på uppdrag av Malmö Stad. Hon var i första hand tänkt som isbrytare på Öresund, men även som ersättare för den reguljära färjetrafiken vid isiga förhållanden. Idag är S/S Bore sannolikt världens äldsta ångisbrytare som fortfarande går för egen maskin.


Bore är ett resultat av den enorma expansionen inom den svenska varvsindustrin i slutet på 1800-talet då kreativiteten var stor. Kostnaden för att bygga Bore var 199.539 kronor och 98 öre. En betydande summa vid denna tid och passagerarutrymmena var lika överdådigt inredda som besättningsutrymmena var spartanska.

Bores första riktigt kalla vinter kom 1895 då inga vanliga färjor kunde trafikera rutten till Köpenhamn. På hennes jungfruresa var antalet passagerare 88 st och resan tog 11 timmar. Enligt en rapport kunde man läsa att passagerarna kunde ”njuta av livet ombord i de luxuösa salongerna” i vilka man dinerade och dansade av hjärtans lust.

S/S Bore var i aktiv tjänst i nästan 75 år och tjänade under denna period även som kanonbåt under båda världskrigen. Hon kunde även ses i Jan Troells film ”Ingenjör Andrées luftfärd”, om den svenska polarforskaren Andrée, baserad på P.O. Sundmans roman The flight of the eagle.

När Bore till sist pensionerades 1968 berodde det inte i första hand på bristfällig kapacitet som isbrytare, utan främst för de höga underhållskostnaderna och tillkomsten av ny teknik.

Omsorgsfull renovering

Efter att under många år blivit illa åtgången i Malmö hamn, var hotet om skrotning överhängande. Detta hot undanröjdes i november 1983, då Swecox International AB under ledning av Knuth Borg, köpte Bore.

Hon bogserades först till Stockholm för att sedermera hamna i Västerås. Ett enormt renoveringsarbete påbörjades 1984 och möjliggjordes tack vare hjälpen från ett stort antal entusiaster och skickliga yrkesmän. Idag är hon i princip i originalskick.

Den goda konditionen av skrovet, ångpannan och maskinen, var den grundläggande förutsättningen för att projektet över huvud taget skulle kunna genomföras.

Hela inredningen har demonterats bit för bit, renoverats och återplacerats. Stora ansträngningar har gjorts för att lokalisera och förvärva delar som försvunnit från Bore genom åren. Originaldelar som inte kunnat gå att få tag på, har ersatts med motsvarande delar från andra fartyg, medan de befintliga har genomgått en grundlig renovering. I sista hand har man tvingats nyproducera vissa delar med hjälp av gamla fotografier eller beskrivningar från personer som tjänstgjort ombord.

Fakta
Längd: 39,8 m
Bredd:   8,9 m
Bruttovikt: 391 ton

Maskinen består av en 2-cylindrig ångmaskin på 605 hk, men kan tillfälligt pressas till 650hk. Ångpannan är från Skottland, med naturligt drag och en uppvärmningsyta på 180 kvadratmeter. Medelhastigheten ligger på 8 knop.

Som isbrytare kunde Bore forcera upp till 30 cm tjock is utan att sänka farten och bryta igenom packis upp till 3 meter. Bore är även utrustad med en länspump med en kapacitet av ca 600 m3/tim.

Idag

Efter 16 års restaurering, renovering och rekonstruktion till originalskick, gjorde Bore i augusti 1999 sin längsta resa för egen maskin och den f.d isbrytaren var en av de första farkoster som gick under Öresundsbron på väg till hemmahamnen i Malmö, där förhoppningsvis ett nytt liv i det ”offentligas tjänst” väntade.

Så blev det inte. Inte då…

Efter någon vecka lämnade Bore Malmö. En icke önskad returresa. Skulle detta innebära slutet på den 115-åriga farkostens historia. Nej, skulle det visa sig.
Sensommaren 2012 stävar S/S Bore ännu en gång in i Malmö hamn. Förutsättningarna har förändrats och nu är även Malmö Stad med på noterna och välkomnar Bore med varm hand. Det är ju egentligen en självklarhet att denna skönhet ska ligga i sin modershamn igen efter alla dessa år.